اظهارات باید با تحقیق باشد

محمود علیزاده معاون سازمان مالیاتی درباره بدهی ۴۱۸ میلیارد تومانی گروه عظام که در دادگاه مطرح شده به خبرگزاری فارس گفت: نشر اینگونه مسائل به شکل کلی درست نیست و باید (از سازمان مالیاتی)  خواسته شود تاگزارش مبسوط بدهیم.

اگر قاضی معتقد است مالیات کمتر مطالبه شده است، می بایست اطلاعات خود را کامل و دقیق نماید.

باید مشخص شود که نحوه و چگونگی محاسبه ومطالبه مالیات برای کدام بخش از گروه، و مربوط به چه سالی و کدام عملکرد بوده و آیا منظور مالیات قطعی است یا تشخیصی؟ پس نمی‌توان بصورت کلی مطرح کرد. با این اوصاف ابراز تاسف بصورت غیرکارشناسی صحیح نیست.

تردید ایجاد کردن درست نیست. خیلی از زیرمجموعه‌های شرکت عظام تولیدی هستند. باید دید آیا ارزش افزوده وجود داشته یا نه؟ اظهارات باید با تحقیق باشد.

منبع: خبر آنلاین