عملیات مشترک گروه عظام و پلیس آگاهی منجر به کشف شبکه بسته‌بندی جعلی کالا شد.

به گزارش دیده بان، سودجویان با قاچاق و جعل نام و نشان تجاری عظام، کالای ناایمن و نامرغوب را در بازار توزیع می‌کردند.

با درخواست گروه قطعات خودرو عظام و همکاری شرکت سایپا و دستور مقام قضایی، اداره سیزدهم آگاهی تهران بزرگ در عملیات ویژه ای یکی از شبکه های تهیه و توزیع محصولات و لوگوهای‌های تقلبی گروه عظام و سایپا و دیگر شرکت های معتبر در محدوده‌ی بازار تهران کشف شد.

در این عملیات ۴نفر بازداشت و با پلمپ محل توقیف‌هایی انجام شد.

این یازدهمین عملیات مشترک گروه قطعات خودرو عظام و پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف کالای تقلبی و قاچاق بود.

منبع:عصر ایران