محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو از طرح نوسازی ۲۲۰ هزار خودرو سنگین طی سه سال خبر داد.

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر صنعت در این همایش با اشاره به موضوع اشتغال در صنعت خودرو گفت: به صنعت خودرو سازی در افزایش اشتغال، نوآوری، ایجاد ارزش افزوده و توسعه زنجیره تامین سهم بسزایی دارد، این همایش در دولت تدبیر و امید شکل گرفت و تاکنون توانسته نقش خوبی ایفا کند.

صالحی نیا افزود: شرکت کنندگان همایش، جاری سازی سیاست های تبیین شده محوری تا افق 1404 را در سخنرانی ها و پنل های مختلف مورد بررسی قراررخواهند داد.

وی در خصوص اهداف وزارت صنعت  گفت: در اجرایی کردن اهداف و سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه که توسعه همکاری های مشترک بین المللی، توسعه پلتفرم های مشترک،  توسعه همکاری های دانشگاهی و توجه به توانمندی های قطعه سازی است پیگیر هستیم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت در ادامه عنوان کرد: ظرفیت قطعه سازی بر اساس فناوری های نوین و ویژگی های قطعات به لحاظ آلایندگی و دیگر شاخصه های موجود باید افزایش یابد، این یکی از سیاستهای ما است. هم چنین  یکی از محوری ترین پروژه های ما در وزارتخانه رقابتی کردن تولید محصولات با نوسازی و بهسازی خطوط تولید است، نوسازی خودرو سازی و صنعت قطعه سازی در این استراتژی تعریف می شود.

وی در خصوص طرح نوسازی خودروهای سنگین  خاطر نشان کرد: در طرح نوسازی خودروهای سنگین در سال اول حداقل 50 هزار دستگاه،  سال دوم 80 هزار دستگاه و سال سوم 90 هزار دستگاه خودرو، نوسازی می شود. امیدواریم نقش بخش خصوصی واقعی را در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ببینیم.