کمسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تعدد مجوز به صنعت خودرو با هدف اشتغال زایی برای این صنعت راهگشا نیست و کمیسیون صنایع با درخواست های نا به جا برخورد خواهد کرد.

عزیز اکبریان رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو گفت: مجلس شورای اسلامی همیشه از قرار داد‌های خارجی حمایت کرده و حمایت می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از قطعه سازان داخلی گفت: باید به محور صادرات بیش از پیش توجه کنیم و با توجه به میزان تولید باید بحث بازار‌های صادراتی را لحاظ کنیم و در زمان تولید در کنار بحث کمیت باید به بحث کیفیت اشاره کنیم، زیرا کیفیت در شرایط فعلی رضایت بخش نیست.

اکبریان تصریح کرد: اگر رقابت پذیری ما فقط برای بازارهای داخلی باشد ما باز هم موفق نبوده ایم بلکه هدف ما باید بازارهای جهانی باشد که این اتفاق با به روز بودن تکنولوژی اتفاق می افتد.

رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد:در بحث مجوز‌ها باید به این نکته توجه کنیم که به راحتی و به تعدد مجوز دادن راهگشا نیست و تاکنون نیز مثال‌های متعددی از شکست در صنابع مختلف و با مجوز‌های متعدد دیده شده است.

وی بیان کرد: نباید تحت فشار افراد یا سازمان‌ها و یا به بهانه اشتغالزایی به صنعت خودرو مجوز در استان‌های مختلف داد و تابلو آن را در تمام استان‌ها زد که این شکست خودروسازی را به دنبال خواهد داشت.

اکبریان با اعلام آمادگی کمیسیون صنایع برای مقابله با درخواست‌های غیرمعقول از مجموعه صنعت خودرو گفت: کمیسیون صنایع با هدف حمایت از خودرو ساز و قطعه ساز و افزایش کیفیت با درخواست‌های نا به جا برخورد خواهد کرد.