واحد طراحی و توسعه شرکت سازه پویش با سابقه ای در حدود 17سال؛ توانمندی های شایسته و مناسبی دارد که در بخش های مختلف آن قابل بررسی می باشد :

۱   نیروی انسانی نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی هر واحد تحقیق و توسعه از ارکان مهم شرکت سازه پویش می باشد و بدیهی است تدوین هر گونه نقشه راه بایستی با درنظر گرفتن وضعیت و پتانسیل های فعلی انجام گیرد. در یک تقسیم بندی کلی ؛ بخش های مختلف واحد طراحی و توسعه به شرح ذیل می باشد:

 • بخش الکترونیک
 • بخش مکانیک
 • بخش صحه گذاری
 • بخش طراحی و ساخت تستر
 • بخش مونتاژ و خدمات مهندسی
 • بخش پشتیبانی فنی

۱-۱   بخش الکترونیک فعالیت های این بخش عمدتا بر محور های ذیل استوار است:

 • طراحی و توسعه سخت افزار های گوناگون در قالب پروژه های طراحی
 • طراحی و نگارش نرم افزار مرتبط با سخت افزار ها
 • تدوین مدارک طراحی مرتبط با سخت افزار های پلتفرمی(CEC-4MUX-P6L)
 • نگارش نرم افزار سخت افزار های پلتفرمی
 • پشتیبانی انجام تغییرات مهندسی در محصول

۲-۱   بخش مکانیک فعالیت های این بخش عمدتا بر محور های ذیل استوار است:

 • طراحی قطعات مکانیک مرتبط با پروژ ه های طراحی و توسعه
 • بررسی جانمایی قطعات مختلف برروی خودروها
 • درخواست نمونه سازی قطعات مکانیک
 • درخواست انجام آزمایش های مرتبط با قطعات مکانیک

۳-۱   بخش صحه گذاری در راستای اهداف کلیدی " کاهش زمان توسعه محصول" – " جلوگیری از دوباره کاری" – "افزایش سطح کیفی محصول خروجی واحد طراحی و توسعه" ؛ نقش واحد صحه گذاری در بخش تحقیق و توسعه بسیار مهم و اساسی می باشد. از آنجا که بسیاری از ایرادات طراحی از دید طراح دور می ماند و از سوی دیگر طراحان به دلیل درگیری در بخش طراحی فرصت صحه گذاری دقیق طرح خود را ندارند ؛ وجود دپارتمان صحه گذاری که شامل تخصص ها و تجهیرات لازم باشد بسیار ضروری است. کلیه طرح ها و پروژه ها پیش از مرحله تولید توسط این بخش مورد بررسی و صحه گذاری قرار می گیرند .

۴-۱   بخش طراحی و ساخت تستر با توجه به نیاز به طراحی و ساخت تستر های مختلف در واحد های ذیربط از قبیل :

 • واحد طراحی و توسعه
 • واحد خدمات پس از فروش
 • کنترل کیفیت محصول مستقر در کارخانه

بخش طراحی و ساخت تستر از مسئولیت ویژه ای درجهت نیل به اهداف سازمانی برخوردار می باشد. طراحی و ساخت تستر های جدیدجهت جایگزینی با تستر های قدیمی ؛ طراحی و ساخت تستر های گوناگون با توجه به پروژه های جدید و همچنین لزوم پشتیبانی تستر های مستقر در بخش های گوناگون سازمان از جمله دلایلی است که نیاز به بخش طراحی و ساخت تستر ها را توجیه می کند.

۵-۱   بخش مونتاژ و خدمات مهندسی

۶-۱   بخش پشتیبانی فنی بخش پشتیبانی فنی با هدف سرویس دهی به کلیه پروژه های واحد طراحی و توسعه در حال فعالیت می باشد. فعالیت های این بخش بر محور های عمده ذیل متمرکز است:

 • مونتاژ و دمونتاژ کلیه قطعات و سیستم های مرتبط با پروژه های واحد طراحی و توسعه برروی خودروها
 • نصب سیستم ها و تجهیرات مرتبط با فعالیت های صحه گذاری برروی خودروها
 • انجام تست های Running خودرو ها

۱-۲   دانش طراحی در بخش الکترونیک دانش های کسب شده در بخش الکترونیک را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

 • ۲-۱-۱   سخت افزار طراحی و ساخت سخت افزار مدارات مختلف الکترونیک خودرو از قبیل جلو آمپر – ساعت – کنترل شیشه بالابر با قابلیت تشخیص انتهای کورس – سیستم هشدار گویا – نمایشگر چند منظوره (MFD) – یونیت کنترلی CEC – تایمر چراغ سقف - ...
 • ۲-۱-۲   نرم افزار
  • طراحی و نگارش نرم افزار محصولات گروه ۲-۱-۱
  • طراحی و نگارش نرم افزار پروژه های پلتفرمی 4MUX و SBCM در لایه های Application - Diagnosticو Communication
  • طراحی و نگارش Bootloader برای میکروکنترلر های محصولات جلو آمپر – MFD و CEC
  • طراحی و نگارش نرم افزار تستر ها با استفاده از میکروکنترلر های ARM
  • طراحی و نگارش نرم افزار محیط کاربردی تستر ها با استفاده از Labview

۲-۲   دانش طراحی در بخش مکانیک دانش های کسب شده در بخش مکانیک را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

 • دانش آنالیز طراحی قالب
 • مدل سازی ۳بعدی
 • آنالیز تنش
 • انتخاب و انالیز مواد
 • طراحی جانمایی

۲-۲   ۲-۳ دانش طراحی در بخش تستر ها

 • طراحی و ساخت تستر برای سخت افزار های گروه ۲-۱-۱ که جهت توسعه و طراحی در بخش طراحی و توسعه و همچنین جهت صحه گذاری محصول در کارخانه مورد استفاده قرار می گیرند.
 • تستر های مذکور به صورت مدولار وبا قابلیت اتصال به شبکه جهت به روز آوری Firmware طراحی شده اند.
 • طراحی و ساخت تستر جهت پروژه های پلتفرمی مانند 4MUX و SBCM
 • طراحی و ساخت تسترهای مبتنی بر PLC