"‌‌دعوت عباس ایروانی از مردم، کارشناسان و اهالی رسانه برای بازدید غرفه گروه عظام و قضاوت در مورد اینکه

عظام واردکننده است یا تولیدکننده؟"

________________________________________________________________________

«عظام به عظمت ایران»

____________________________________

«ماجرای یک پرونده‌سازی»

__________________________________________

«پیام عباس ایروانی به کارکنان عظام»

_______________________________________

ماجرای گزارش گمرک از زبان عباس ایروانی

 

 ________________________________________________

معرفی گروه قطعات خودرو عظام