Back to Top

اخبار گروه عظام

posticon مهر عظام در استان هرمزگان ‌‌‌ در این سفر چیزهایی دیدیم که تصاویر یارای بیان آن را ندارند، تلخی محرومیتی که در گفتگو با اهالی روستاها حس می‌شد قابل ثبت نیست. کاش کنار ما بودید و ذوق اهالی روستاها را می‌دیدید، امیدی که در خنده کودکان بود را حس می‌کردید. حین افتتاح سه مدرسه «مهر عظام» در روستاهای بیکاه، جلابی و خورموج برق چشمان کودکان دانش آموزی که به جای یک مخروبه حالا صاحب مدرسه‌ای نونوار بودند را تا با چشمان خود نبینید باور نمی‌کنید. آن چشمان معصوم، محجوب و خجالتی هزار سخن با تو می‌گویند و اولینش اینکه، یکسر نومیدی نیست این ایام، انگار نوری در انتهای تونل دیده می‌شود.‌

 

 

posticon بنی آدم اعضای یک پیکرند

 

 «مسئولیت اجتماعی» چیست؟ هلدینگ عظام مهمترین «مسئولیت اجتماعی» خود را چه می‌داند؟ تاکنون در این حوزه چه فعالیت‌هایی انجام شده است؟‌ تصمیم عظام برای مدرسه سازی از چه زمانی آغاز شد؟ این مدارس در کدام استانها ساخته خواهند شد؟ بخشی از پاسخ به این سوالات را با هم ببینیم.

posticon پیام ویدئویی بنیانگذار گروه عظام به مناسبت روز خبرنگار

پیام ویدئویی بنیانگذار گروه عظام به مناسبت روز خبرنگار؛ ‌‌
دعوت عباس ایروانی از کلیه اهالی مطبوعات و اصحاب رسانه جهت بازدید و تهیه گزارش از کارخانجات گروه عظام

صفحه3 از19

Designed By webkhas.ir