مصحف شریف نور
در کنار دو جریان  عمده فرهنگی غرب مسیحی و شرق بودایی ، اندیشه و هنر اسلامی – ایرانی با به کارگیری و حل مولفه های مناسب هنری تمدن های ذکرشده ، صبغه ای عظیم از تمدن و فرهنگ اسلامی را پایه ریزی می کند که تا به امروز این تاثیر بر اندیشه و فرهنگ جهانی انکار ناپذیر است .
قرآن هایی در این سرزمین با هنر زیبای هنرمندان بزرگ این آب و خاک تحریر و تذهیب شده اند که در دنیا بی ماندند. گاهی برگ برگهای آن در موزه های دنیا نگهداری می شوند.
یکی از سر آمدان این قرآن ها، مصحف شریف نور که در نوع خود اثری منحصربفرد است، که با تلاش و همت حاج عباس ایروانی در سال 1387شمسی در کشور آلمان و با رعایت تمام موازین شرعی به چاپ رسیده است.


واحد فرهنگی عظام و شخص عباس ایروانی در این راه تلاش دارند با توجه به امکانات فنی نسخه چاپی از حیث کاغذ ، چاپ و جلد به اصل اثر نزدیک باشد  تا آنچه که سالهای متمادی در حبس مجموعه ها و موزه بوده در دسترس تمامی علاقه مندان قرارگیرد .
برای جلد این مصحف، از چرم گوساله ی قهوه ای رنگ یکپارچه با لبه ی برگردان کاملا منطبق با جلد قدیمی و اصلی کهه در رویه  پشت طلاکوب و کتیبه ی بازو بندی در حاشیه ی فرو رفته با نقش اسلیمی و گل بوته های برجسته ساخته شد و با روش پتینه کاری  حس کهنگی مناسب در آن ایجاد شده است.