مصحف شریف ایران
 مصحف ایران مجموعه ای شامل یکصد و هشتاد و دو نسخه خطی کلام الله مجید می¬باشد که در طول هزار سال (از قرن چهارم تا چهاردهم هجری قمری) توسط هنرمندان ایرانی به کتابت درآمده است. ترتیب درج آیات و انتخاب نسخه¬ ها و سوره¬ ها در این مجموعه به گونه¬ ای است که در نهایت قرآن کاملی را مانند نسخه های خطی و چاپی جهان، تشکیل می دهد اگر چه صفحات آن در طول هزار سال توسط کاتبان و نقاشان و تذهیب¬ کاران متعددی خطاطی و تزئین شده است.  


این مجموعه در دو مجلد گالینگور و طلاکوب در 1600 صفحه، و به صورت گلاسه تمام رنگی و زرین، با همکاری مؤسسه انتشارات مانوسکا در کلن آلمان انتشار یافته است. بررسی و انتخاب نسخه¬ ها و ترتیب نگارش آیات توسط مرحوم استاد سید محمدباقر نجفی شوشتری، در طی مدت بیست و پنج سال، از میان صدها نسخه قرآن خطی یا هزاران صفحه موجود در کتابخانه¬ های کشور انجام شده است. ایشان بیش از یکصد و هشتاد و دو نسخه خطی قرآن را، که هر یک در دورانی به سبکی خاص به کتابت درآمده و متعلق به کتابخانه ¬ای است، بررسی کرده و قطعات برگزیده را در دو جلد به صورت کامل و مرتب جای داده تا نمونه هایی از سبک های هنری کتابت قرآن را، در طول هزاران سال به نمایش بگذارد. انتشار این مجموعه هفت سال طول کشیده و در تدوین این مجموعه تلاش شده است تا سبک¬ های مختلف هنری در زمینه¬ های تذهیب، خطاطی، تزئین جلد، همچنین سیر تحولات و تغییرات آنها، نشان داده شود.
 

همچنین سعی بر این بوده است تا نمونه¬ هایی که با گل و بوته و نقش¬های هندسی زرین تزئین شده اند، در میان صـفحات به نمایش درآیند. از این لـحاظ، می¬توان این مجموعه را به عنوان نمونه¬ ای جامع و بی¬ بدیل از هنر صفحه¬ پردازی مسلمانان به فرهنگ¬ شناسان و هنرشناسان عالم اسلام و علاقه¬ مندان شناخت آثار هنری ملت ها معرفی کرد.

مصحف ایران، علاوه بر ارزش معنوی و روحانی، می¬توانند از نظر کتابت آیات الهی به عنوان مجموعه¬ ای تاریخی –  هنری به شمار آید و به عنوان یک مرجع مهم فرهنگی، در مطالعات هنر ایرانی و فرهنگ اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه ارزشمند از نسخه¬ های خطی آیات قرآنی که هرگز تجدید چاپ نخواهد شد، توجه ویژه علاقه¬ مندان و مجموعه¬ داران آثار هنری را به خود جلب نموده است.