یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو....

روز سه شنبه با حضور ۴۷۰ شرکت داخلی و ۵۴۰ شرکت خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد.