بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب عباس ایروانی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پیش روی گروه عظام، اعلام می‌دارم تمامی فعالیت‌ها و پیگیری‌های لازم در خصوص احقاق حق و اعاده حیثیت این خانواده بزرگ، تنها و صرفا از طریق چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. بنابراین بار دیگر از این طریق اعلام می‌دارد هرگونه اقدام، برداشت و سوتعبیر از فعالیتها و اطلاعیه‌های اینجانب توسط رسانه های بیگانه و معاند، به هیچ عنوان مورد تائید نیست و تنها رسانه‌ی مورد تایید اینجانب وبسایت شخصی بنده به آدرس زیر است: 

www.abbasiravani.com

عباس ایروانی

۶ آبان ۹۸