تلاوت بخش پایانی از عبدالباسط، سوره‌ی مبارکه‌ی احقاف، آیه‌ی 13

ترجمه:

بی‌تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است، سپس [در میدان عمل بر این حقیقت] استقامت ورزیدند، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند.